TIETOSUOJASELOSTE 

Tmi Sointue

· Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Tmi Sointue

Puhelin: 04578737144

Sähköposti: tmisointue@gmail.com

· Käsiteltävät henkilötiedot

Asiakkuus tmi Sointueen kanssa saattaa vaatia mm. seuraavia henkilökohtaisia tietoja

  • Asiakkaan etu- ja sukunimi
  • Asiakkaan kotipaikka ja kotiosoite
  • Asiakkaan sähköpostiosoite
  • Asiakkaan puhelinnumero

Varsinaista jäsenrekisteriä ei kerätä.

· Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään asiakkaalta itseltään hänen suostumuksellaan.

· Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Henkilötiedot on suojattu ja varsinaista jäsenrekisteriä ei pidetä. Henkilötietoihin pääsee käsiksi vain Tmi Sointueessa työskentelevät henkilöt. Heillä on käytössään henkilökohtaiset tunnukset ja salasanat.

Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei lähetetä mihinkään ulkopuoliselle taholle.

· Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei lähetetä mihinkään ulkopuoliselle taholle.

· Yhteydenotot

Henkilökohtaisten tietojen käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee ensisijaisesti tehdä sähköpostitse tmisointue@gmail.com

· Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.9.2020